PROJEKTLIGJI PËR PATENTA

Me këtë ligj kushtet, procedurat për regjistrimin e patentës të drejtat që rrjedhin nga regjistrimi dhe zbatimi i këtyre të drejtave.


Data e fillimit: 14.05.2021


Data e përfundimit: 04.06.2021


avdi.f.krasniqi@rks-gov.net

avdi.f.krasniqi@rks-gov.net