Kontaktet

Zyra e Kryeministrit - ZKM


Trendeline Dreshaj - trendeline.dreshaj@rks-gov.net

tel. +383 38 200 14 854

Leonora Selmani - leonora.selmani@rks-gov.net

tel. +383 38 200 14 267

Alberita Hyseni - alberita.hyseni@rks-gov.net

tel. +383 38 200 14 019

Mirlinda Lushtaku - mirlinda.lushtaku@rks-gov.net

tel. +383 38 200 14 104

Ismet Cakiqi - ismet.cakiqi@rks-gov.net

tel. +383 38 200 14 625

Albina Tafilaj -Albina.tafilaj@rks-gov.net

tel. +383 200 27 016

Safete Graicevci - safete.graicevci@rks-gov.net

tel. +383 38 200 14 499

Sanela Sadikoviq - sanela.sadikovic@rks-gov.net

tel. +383 38 200 14 032

Ministria e Pushteti Lokal - MPL


Sibel Gutiq - Sibel.Gutiq@rks-gov.net

tel. +383 200 35 661

Gafurr Sllamniku - gafurr.sllamniku@rks-gov.net

tel. +383 38 200 35 659

 

Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Zhvillimit Rural - MBPZHR


Isah Rudaku - isah.rudaku@rks-gov.net

tel. +383 38 200 38 478

Ministria e Puneve te Jashtme dhe Diaspores - MPJD


Ejup Kamberaj - ejup.kamberaj@rks-gov.net

tel. +383 38 200 30 025

Jeton Maliqi - jeton.maliqi@rks-gov.net

tel. +383 38 200 77 089

Ministria e Drejtesise - MD


Selvije Elezaj - selvije.elezaj@rks-gov.net

tel. +383 38 200 18 244

Ruzhdi Osmani - ruzhdi.osmani@rks-gov.net

tel. +383 38 200 18 066

Shpresa Demhasaj - shpresa.demhasaj@rks-gov.net

tel. +383 38 200 18 066

Ministria e Financave - MF


Albiona Godeni - albiona.godeni@rks-gov.net

tel. +383 38 200 34 231

Ministria e Mbrojtjes - MM


Burim Abazi - burim.abazi@rks-gov.net

tel. +383 38 200 13 194

Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit - MKRS


Jehona Bashota - jehona.bashota@rks-gov.net 

tel. +383 38 213 697

Ministria per Kthim dhe Komunitete - MKK


Edona Rrustemi - edona.rrustemi@rks-gov.net

tel. +383 38 200 16 511

Ministria e Ekonomise dhe Ambientit - MEA


Adem Berisha - Adem.berisha@rks-gov.net

tel. +383 200 32 000

Hana Jakupi - hana.jakupi@rks-gov.net

tel. +383 38 200 21 579

Ministria e Infrastruktures-MI


Ajshe Ejupi ajshe.ejupi@rks-gov.net

tel. 038 200 28 515 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës- MASH


Shqipe Bruqi - shqipe.bruqi@rks-gov.net

tel. +383 38 212 749 20 180

 

 

Ministria e Zhvillimit Rajonal-MZHR


Xhevat Sefaj - xhevat.sefaj@rks-gov.net

 

 

 

Ministria e Shendetësisë - MSH


Florije Rexhepi - florije.h.rexhepi@rks-gov.net 

tel. +383 38 200 24 509

Ministria e Puneve te Brendshme - MPB


Visar Xani - visar.xani@rks-gov.net

tel. +383 38 200 30 025

Arben Kqira - arben.kqira@rks-gov.net

tel. +383 38 200 19 816

Marigona Ramaj - marigona.ramaj@rks-gov.net

 

Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale - MPMS


Arbnore Gjinovci

Email: Arbnore.Gjinovci@rks-gov.net

Ministria e Tregtise dhe Industrise - MTI


                                                         Selvie Ceku - Selvie.Ceku@rks-gov.net

                                                                    tel. + 383 200 36 516

Komuna e Rahovecit


Haziz Krasniqi 

Zyrtar për Informim në Komunën e Rahovecit 

Zyra e Kryeministrit/Zyra për Planifikim Strategjik


Ibadete Mehmeti 

Ibadete.E.Mehmeti@rks-gov.net; 

Zyrtare e Lartë për Planifikim Strategjik në Zyrën për Planifikim Strategjik/Zyra e Kryeministrit 

tel: 038 200 14 109