Kontaktet

Zyra e Kryeministrit - ZKM


Trendeline Dreshaj - trendeline.dreshaj@rks-gov.net

tel. +383 38 200 14 854

Leonora Selmani - leonora.selmani@rks-gov.net

tel. +383 38 200 14 267

Alberita Hyseni - alberita.hyseni@rks-gov.net

tel. +383 38 200 14 019

Mirlinda Lushtaku - mirlinda.lushtaku@rks-gov.net

tel. +383 38 200 14 104

Ismet Cakiqi - ismet.cakiqi@rks-gov.net

tel. +383 38 200 14 625

Safete Graicevci - safete.graicevci@rks-gov.net

tel. +383 38 200 14 499

Sanela Sadikoviq - sanela.sadikovic@rks-gov.net

tel. +383 38 200 14 032

Ministria e Administrates se Pushteti Lokal - MAPL


Gafurr Sllamniku - gafurr.sllamniku@rks-gov.net

tel. +383 38 200 35 659

Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Zhvillimit Rural - MBPZHR


Isah Rudaku - isah.rudaku@rks-gov.net

tel. +383 38 200 38 478

Ministria e Puneve te Jashtme dhe Diaspores - MPJD


Ejup Kamberaj - ejup.kamberaj@rks-gov.net

tel. +383 38 200 30 025

Jeton Maliqi - jeton.maliqi@rks-gov.net

tel. +383 38 200 77 089

Ministria e Drejtesise - MD


Selvije Elezaj - selvije.elezaj@rks-gov.net

tel. +383 38 200 18 244

Ruzhdi Osmani - ruzhdi.osmani@rks-gov.net

tel. +383 38 200 18 066

Shpresa Demhasaj - shpresa.demhasaj@rks-gov.net

tel. +383 38 200 18 066

Ministria e Financave dhe Transfereve - MFT


Merita Daci - merita.daci@rks-gov.net

tel. +383 38 200 34 558

Ministria e Mbrojtjes - MM


Burim Abazi - burim.abazi@rks-gov.net

tel. +383 38 200 13 194

Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit - MKRS


Jehona Bashota - jehona.bashota@rks-gov.net 

tel. +383 38 213 697

Ministria per Kthim dhe Komunitete - MKK


Edona Rrustemi - Dolaku - edona.rrustemi@rks-gov.net

tel. +383 38 200 16 511

Ministria e Ekonomise, Punesimit, Tregtise, Industrise, Ndermarresise dhe Investimeve Strategjike - MEPTINIS


Zemrie Limaj - zemrie.limaj@rks-gov.net

tel. +383 44 300 641

Selvie Çeku - selvie.ceku@rks-gov.net 

tel. +383 38 200 36 588

Hana Jakupi - hana.jakupi@rks-gov.net

tel. +383 38 200 21 579

Ministria e Infrastruktures dhe Ambientit - MIA


Adem Berisha - adem.berisha@rks-gov.net

tel. +383 38 200 32 000

Adea Geci - adea.geci@rks-gov.net

tel. +383 45 160 006

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit - MASHTI


Shqipe Bruqi - shqipe.bruqi@rks-gov.net

tel. +383 38 212 749 20 180

Arlinda Alija - arlinda.alija@rks-gov.net

 

Ministria e Zhvillimit Rajonal-MZHR


Xhevat Sefaj - xhevat.sefaj@rks-gov.net

 

 

 

Ministria e Shendetësisë - MSH


Florije Rexhepi - florije.h.rexhepi@rks-gov.net 

tel. +383 38 200 24 509

Ministria e Integrimeve Evropiane - MIE


Albina Tafilaj - albina.tafilaj@rks-gov.net 

tel. +383 38 200 27 016

Ministria e Puneve te Brendshme dhe Administrates Publike - MPBAP


Visar Xani - visar.xani@rks-gov.net

tel. +383 38 200 30 025

Arben Kqira - arben.kqira@rks-gov.net

tel. +383 38 200 19 816

Marigona Ramaj - marigona.ramaj@rks-gov.net