Kontaktet

Zyra e Qeverisjes se Mire - ZQM


Trendeline Dreshaj - trendeline.dreshaj@rks-gov.net

tel. +383 38 200 14 854

Ministria e Administrates se Pushteti Lokal - MAPL


Gafurr Sllamniku - gafurr.sllamniku@rks-gov.net

tel. 038 200 35 659

Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Zhvillimit Rural - MBPZHR


Leonora Arifi - leonora.arifi@rks-gov.net

tel. +381 38 200 38 72

Ministria e Diaspores - MeD


Liridon Zeqa - liridon.zeqa@rks-gov.net 

Ministria e Drejtesise - MD


Selvije Elezaj - selvije.elezaj@rks-gov.net

tel. +381 38 200 18 244

Ministria e Infrastruktures - MI


Milaim Ahmetaj - milaim.ahmetaj@rks-gov.net 

tel. +381 38 200 28 521

Ministria e Financave - MF


Merita Daci - merita.daci@rks-gov.net

tel. +381 38 200 34 558

Ministria per Forcen e Sigurise se Kosoves - MFSK


Burim Abazi - burim.abazi@rks-gov.net

tel. +381 38 200 13 194

Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit - MKRS


Jehona Bashota - jehona.bashota@rks-gov.net 

tel. 038 213 697

Ministria per Kthim dhe Komunitete - MKK


Edona Rrustemi - Dolaku - edona.rrustemi@rks-gov.net

tel. +381 38 200 16 511

Ministria e Tregtise dhe Industrise - MTI


Selvie Çeku - selvie.ceku@rks-gov,net 

tel. +381 38 200 36 588

Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale - MPMS


Zemrie Limaj - zemrie.limaj@rks-gov.net

tel. +377 44 300 641

Ministria e Puneve te Brendshme - MPB


Arben Kqira  -  arben.kqira@rks-gov.net 

tel. +381 38 200 18 255

Mentor Hoxha -  mentor.hoxha@rka-gov.net

tel. +381 38 200 18 255

Ministria e Zhvillimit Ekonomik - MZHE


Deniza Shabanaj - deniza.shabanaj@rks-gov.net

tel. +381 38 200 21 579

Hana Jakupi - hana.jakupi@rks-gov.net 

tel. +381 38 200 21 579

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapesinor - MMPH


Adem Berisha - adem.berisha@rks-gov.net

tel. +381 38 200 32 000

Zyra e Kryeministrit / Agjencia per Barazi Gjinore


Fahri Restelica - fahri.restelica@rks-gov.net

tel. +381 38 200 14 279

Leonora Selmani - leonora.restelica@rks-gov.net

tel. +381 38 200 14 267  

Zyra e Qeverisjes se Mire - ZQM


Trendeline Dreshaj - trendeline.dreshaj@rks-gov.net

tel. +381 38 200 14 854

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë - MASHT


Besa Bytyçi- besa.bytyci@rks-gov.net 

tel. +381 38 21 2065

Ministria e Zhvillimit Rajonal-MZHR


Arbnor Sadiku - arbnor.sadiku@rks-gov.net 

Tel: 038 200 35 538

Ministria e Shendetësisë - MSH


Florije Rexhepi - florije.h.rexhepi@rks-gov.net 

tel. +381 38 200 24 509

Ministria e Integrimeve Evropiane MiE


Albina Tafilaj - albina.tafilaj@rks-gov.net 

tel. +381 38 200 27 016

Zyra e Kryeministrit/Zyra për Informin


Ismet Cakiqi - ismet.cakiqi@rks-gov.net 

tel. +381 38 200 14 625

Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë - MIN


Fidan Hoti - fidan.b.hoti@rks-gov.net 

tel. +381 38 200 69 507

Ministaria e Administrates Publike - MAP


Visar Xani - visar.xani@rks-gov.net

tel. +381 38 200 30 025

Zyra e Kryeministrit


Trendeline Dreshaj - trendeline.dreshaj@rks-gov.net

tel. +381 38 200 14 854