PROJEKTLIGJI PËR REZERVAT E OBLIGUESHME TË NAFTËS

Me këtë ligj përcaktohen obligimet për të ofruar një nivel të lartë të sigurisë së furnizimit me naftë të papërpunuar dhe/apo produkte të naftës në Republikën e Kosovës, me anë të formimit dhe menaxhimit të rezervave minimale të naftës së papërpunuar dhe/apo produkteve të naftës


Data e fillimit: 01.12.2020


Data e përfundimit: 22.12.2020


Raporti Final

Ky ligj rregullon procedurat e nevojshme për intervenim në rast të mungesës së madhe të produkteve të naftës në tregun e Republikës së Kosovës

29.12.2020
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

29.12.2020
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


rexhep.bllaca@rks-gov.net

rexhep.bllaca@rks-gov.net