PROJEKT RREGULLORE PËR ZHVILLIMIN E KARRIERËS SË PJESËTARËVE TË FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave dhe kritereve për zhvillimin e karrierës së pjesëtarit të FSKsë.


Data e fillimit: 20.03.2020


Data e përfundimit: 09.04.2020


Syle Zhitia

syle.zhitia@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja