Lajmet

Sesion Pune me Koordinatorët e Konsultimeve Publike

09.02.2018

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në linjë të zbatimit të  standardeve minimale për konsultime publike,  me 9 Shkurt 2018 ka organizuar sesion pune për Koordinatorët e Konsultimeve Publike nëpër Ministri. 


Qëllimi i këtij takimi ishte për të diskutuar:

- Përmbledhjen dhe pre...

Janë lansuar 214 Konsultime Publike përmes Platformës Online

25.01.2018

Që nga lansimi i Platformës Online për Konsultime Publike në shkurt të vitit 2017, janë publikuar gjithsej 214 konsultime publike nga ministritë dhe zyrat e Kryeministrit.


Deri në fillim të muajit Janar 2017, nga gjithsej 214 konsulta te mbyllura, jane 93 udhëzime administrative, 46 rregullore, 42 ligje, 23 koncept dokumente, 5 plane veprimi dhe 4 Strategji.


Gjatë k...

Sesion Pune me Koordinatorët e Konsultimeve Publike

25.09.2017

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në linjë të zbatimit të  standardeve minimale për konsultime publike,  me 15 Shtator ka organizuar sesion pune për Koordinatorët e Konsultimeve Publike nëpër Ministri. 


Qëllimi i këtij aktiviteti është për të diskutuar për:
1

  • 2