Lajmet

Janë lansuar 214 Konsultime Publike përmes Platformës Online

25.01.2018

Që nga lansimi i Platformës Online për Konsultime Publike në shkurt të vitit 2017, janë publikuar gjithsej 214 konsultime publike nga ministritë dhe zyrat e Kryeministrit.


Deri në fillim të muajit Janar 2017, nga gjithsej 214 konsulta te mbyllura, jane 93 udhëzime administrative, 46 rregullore, 42 ligje, 23 koncept dokumente, 5 plane veprimi dhe 4 Strategji.


Gjatë k...

Sesion Pune me Koordinatorët e Konsultimeve Publike

04.06.2017

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në linjë të zbatimit të  standardeve minimale për konsultime publike,  me 31 Maj 2017 ka organizuar sesion pune për Koordinatorët e Konsultimeve Publike nëpër Ministri. 


Qëllimi i këtij aktiviteti  ka qenë për të diskutuar për:


-Ecurinë e aktiviteteve të koordinatorëve në konsultimet publike në ministrit...

Lansohet Platforma Online për Konsultim me Publikun

24.02.2017

Prishtinë-22.02.2017


Nën patronatin e Zyrës së Kryeminsitrit /Zyrës për Qeverisje të Mirë  është bërë lansimi i Platformës online për konsultime me publikun, e cila ka për synim të ndihmojë institucionet në procesin e konsultimeve dhe përfshirjen më të gjerë të shoqërisë civile dhe të gjithë partnerëve në bërjen e politikave vendimmarrëse...

Raporti për Kosovë 2016 i Komisionit Europian rreth zhvillimit të shoqërisë civile

10.11.2016

Bruksel, Prishtinë – 10 nëntor 2016 / Më 9 nëntor 2016, Komisioni Evropian publikoi Raportin për Kosovë për vitin 2016. Kapitulli i Kritereve Politike, ndër të tjera përfshin edhe një vlerësim të çështjeve kryesore mbi shoqërinë civile dhe ambientin e favorshëm për veprimtarinë e këtij sektori. Raporti e njeh përparimin e arritur nëpërmjet aprovimit të Rregullores pë...

Trajnimi për koordinatorët e institucioneve për zbatimin e standardeve minimale për konsultime me publikun

02.11.2016

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit ka organizuar dhe mbajtur trajnimin për koordinatorët e institucioneve për zbatimin e standardeve minimale për konsultime me publikun. Trajnimi është mbajtur me 02 nëntor 2016. Trajnimi është përkrahur nga projekti Mbështetje për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile.


Qëllimi i këtij or...

  • 1
  • 2