Lajmet

Lansohet Platforma Online për Konsultim me Publikun

24.02.2017

Prishtinë-22.02.2017


Nën patronatin e Zyrës së Kryeminsitrit /Zyrës për Qeverisje të Mirë  është bërë lansimi i Platformës online për konsultime me publikun, e cila ka për synim të ndihmojë institucionet në procesin e konsultimeve dhe përfshirjen më të gjerë të shoqërisë civile dhe të gjithë partnerëve në bërjen e politikave vendimmarrëse...

Raporti për Kosovë 2016 i Komisionit Europian rreth zhvillimit të shoqërisë civile

10.11.2016

Bruksel, Prishtinë – 10 nëntor 2016 / Më 9 nëntor 2016, Komisioni Evropian publikoi Raportin për Kosovë për vitin 2016. Kapitulli i Kritereve Politike, ndër të tjera përfshin edhe një vlerësim të çështjeve kryesore mbi shoqërinë civile dhe ambientin e favorshëm për veprimtarinë e këtij sektori. Raporti e njeh përparimin e arritur nëpërmjet aprovimit të Rregullores pë...

Trajnimi për koordinatorët e institucioneve për zbatimin e standardeve minimale për konsultime me publikun

02.11.2016

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit ka organizuar dhe mbajtur trajnimin për koordinatorët e institucioneve për zbatimin e standardeve minimale për konsultime me publikun. Trajnimi është mbajtur me 02 nëntor 2016. Trajnimi është përkrahur nga projekti Mbështetje për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile.


Qëllimi i këtij or...

Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit dhe Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile nënshkruan Memorandum të Mirëkuptimit për Bashkëpunim - 19/07/2016

19.07.2016

Më datë 19 korrik 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës (ZQM/ZKM) dhe Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), nënshkruan Memorandum të Mirëkuptimit për Bashkëpunim në Trajnimin mbi Standardet Minimale të Konsultimeve Publike.


Ky Memorandum i Mirëkuptimit u nënshkrua nga ZQM-ja dhe KCSF-ja duke pasur p...

  • 1