Kontaktet

Zyra e Qeverisjes se Mire - ZQM


Trendeline Dreshaj - trendeline.dreshaj@rks-gov.net

tel. +381 38 200 14 643

Ministaria e Administrates Publike - MAP


Visar Xani - visar.xani@rks-gov.net

tel. +381 38 200 30 025

Ministria e Administrates se Pushteti Lokal - MAPL


Sibel Gutiq - sibel.gutiq@rks-gov.net

tel. +381 38 200 35 661

Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Zhvillimit Rural - MBPZHR


Leonora Arifi - leonora.arifi@rks-gov.net

tel. +381 38 200 38 72

Ministria e Diaspores - MeD


Shyhrete Gosalci - shyhrete.gosalci@rks-gov.net

Ministria e Drejtesise - MD


Selvije Elezaj - selvije.elezaj@rks-gov.net

tel. +381 38 200 18 244

Ministria e Infrastruktures - MI


Milaim Ahmetaj - milaim.ahmetaj@rks-gov.net 

tel. +381 38 200 28 521

Ministria e Financave - MF


Merita Daci - merita.daci@rks-gov.net

tel. +381 38 200 34 558

Ministria per Forcen e Sigurise se Kosoves - MFSK


Burim Abazi - burim.abazi@rks-gov.net

tel. +381 38 200 13 194

Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit - MKRS


Bislim Bislimi - bislim.m.bislimi@rks-gov.net

tel. +377 44 925 633

Ministria per Kthim dhe Komunitete - MKK


Edona Rrustemi - Dolaku - edona.rrustemi@rks-gov.net

tel. +381 38 200 16 511

Ministria e Tregtise dhe Industrise - MTI


Kastriot Vrella - kastriot.vrella@rks-gov.net

tel. +381 38 200 36 527

Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale - MPMS


Zemrie Limaj - zemrie.limaj@rks-gov.net

tel. +377 44 300 641

Ministria e Puneve te Brendshme - MPB


Mergim Halimaj - mergim.halimaj@rks-gov.net

tel. +381 38 200 19 663

Ministria e Zhvillimit Ekonomik - MZHE


Deniza Shabanaj - deniza.shabanaj@rks-gov.net

tel. +381 38 200 21 579

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapesinor - MMPH


Adem Berisha - adem.berisha@rks-gov.net

tel. +381 38 200 32 000

Zyra e Kryeministrit / Agjencia per Barazi Gjinore


Fahri Restelica - fahri.restelica@rks-gov.net

tel. +381 38 200 14 279

Zyra e Qeverisjes se Mire - ZQM


Trendeline Dreshaj - trendeline.dreshaj@rks-gov.net

tel. +381 38 200 14 854