UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR SHPALLJEN E LLOJEVE TË EGRA TË MBROJTURA DHE STRIKT TË MBROJTURA

Me këtë Udhëzim Administrativ shpallen llojet e egra strikt të mbrojtura, përcaktohet përmbajtja detale e kërkesës për leje për përjashtim nga masat për mbrojtjen strikte


Data e fillimit: 16.09.2020


Data e përfundimit: 07.10.2020


Ismail Hetemaj

ismail.hetemaj@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja