Platforma gjithëpërfshirëse për konsultimet me publikun

12.12.2022


Lajmet tjera


Lansimi i "Kornizës për përmirësimin e zbatimit të standardeve minimale për konsultimin publik për periudhën 2021 - 2025"

05.11.2021

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, sot në një tryezë të ...

Merr pjesë edhe ti!

23.10.2020

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit është...