Sesion Pune me Koordinatorët e Konsultimeve Publike

25.09.2017


Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në linjë të zbatimit të  standardeve minimale për konsultime publike,  me 15 Shtator ka organizuar sesion pune për Koordinatorët e Konsultimeve Publike nëpër Ministri. 

Qëllimi i këtij aktiviteti është për të diskutuar për:
Ndërlidhjen e procesit të konsultimeve me indikatorët për përkrahje buxhetore për RAP
- Prezantimin e data bazës së përditësuar të dokumenteve që janë publikuar nga ministritë në platformën online
dhe
- Publikimi i kompletuar i dokumenteve për konsultim dhe raporteve përfundimtare mbi rezultatet e
konsultimeve publike.

Ky aktivitet realizohet ne mbështetje të Projektit TACSO/ Asistencë Teknike për Organizatat e
Shoqërisë Civile – Zyra në Kosovë si dhe Projektit të BE-së “ Mbështetje për Implementimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile”.
 

 

Lajmet tjera


Merr pjesë edhe ti!

23.10.2020

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit është...

Konferencë për Lansimin e Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023.

04.04.2019

    Zyra për Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit sot me 04 prill 20...