Projekt Udhëzimi Administrativ (në Shëndetësi) Nr.xxxxxx Mbi Regjistrimin e Multivitaminave, Mineraleve, Oligomineraleve, Substancave herbale dhe Preparateve herbale për të cilat nuk nevojitet autorizim marketing

Ky Udhëzim Administrativ përcakton procedurën e regjistrimit, ripërtrirjen, pezullimin dhe tërheqjen e regjistrimit të vitaminave, multivitaminave, mineraleve, oligomineraleve të cilat sipas formës dhe dozimit të tyre konsiderohen si shtesa ushqimore, substancave herbale dhe preparateve herbale për përdorim human për të cilat nuk nevojitet Autorizim Marketingu.


Data e fillimit: 09.08.2018


Data e përfundimit: 29.08.2018

Dokumentacioni

Dokumentacioni shtesë


Muhamer Beshiri

Muhamer.beshiri@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja