KONCEPT DOKUMENT PËR STATUSIN E FORCAVE TË HUAJA TË ARMATOSURA NË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Rregullimi i veçantë i statusit, procedurave te hyrje dajles, qëndrimit të përkohshëm dhe kalimit tranzit të forcave të huaja të armatosura në territorin e Republikës e Kosovës


Data e fillimit: 13.03.2018


Data e përfundimit: 02.04.2018


Raporti Final

RAPORTI NGA PROCESI I KONSULTIMIT PËR DRAFT KONCEPT DOKUMENTIN PËR STATUSIN E FORCAVE TË HUAJA TË ARMATOSURA NË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

07.05.2018
Raporti Final


Nenkolonel Enver Voca

enver.voca@rks-gov.net