PROJEKTLIGJI PËR DIASPORËN

Ky ligj ka për qëllim rregullimin e raporteve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe pjesëtarëve të diasporës, përcaktimin e statusit të pjesëtarëve të diasporës, mbrojtjen e të drejtave sociale dhe politike si dhe interesave tjera të diasporës, si dhe përcaktimin e përgjegjësive që kanë në këtë fushë autoritetet e Republikës së Kosovës.


Data e fillimit: 26.09.2017


Data e përfundimit: 16.10.2017

Dokumentacioni

Dokumentacioni shtesë


Behar Isma

behar.isma@rks-gov.net