Janë lansuar 74 Konsultime Publike përmes Platformës Online

05.06.2017


Që nga lansimi i Platformës Online për Konsultime Publike në shkurt të vitit 2017, janë publikuar gjithsej 74 konsultime publike nga ministritë dhe zyrat e Kryeministrit.

Deri në fund të muajit Maj 2017 janë publikuar gjithsej 37 udhëzime administrative, 21 rregullore, 10 ligje, 4 koncept dokumente dhe 2 plane veprimi.

Përveç këtyre, janë publikuar 9 raporte finale mbi rezultatet e konsultimeve publike, ndërsa janë pranuar 14 komente nga publiku nëpërmjet Platformës.

Më poshtë po ju paraqesim statistikat e konsultimeve të kryera nga ministritë:

Ministria e Punëve të Brendshme-13

Ministria e Infrastrukturës-12

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor-11

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-10

Ministria e Zhvillimit Ekonomik-6

Zyra e Kryeministrit-6

Ministria e Administratës Publike-5

Ministria e Financave-5

Ministria e Forcave të Sigurisë së Kosovës-3

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal-2

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale-2

Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit-1

Ministria e Shëndetësisë-1

Ministria e Integrimit Evropian-1

Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë-1

Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural-0

Ministria për Komunitete dhe Kthim-0

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë-0

Ministria e Drejtësisë - 0

Ministria e Diasporës - 0

Ministria e Punëve të Jashtme – 0

 

Lajmet tjera


Sesion Pune me Koordinatorët e Konsultimeve Publike

04.06.2017

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në linjë të zbatimit t...

Lansohet Platforma Online për Konsultim me Publikun

24.02.2017

Prishtinë-22.02.2017


Nën patronatin e Zyrës së K...

Raporti për Kosovë 2016 i Komisionit Europian rreth zhvillimit të shoqërisë civile

10.11.2016

Bruksel, Prishtinë – 10 nëntor 2016 / Më 9 nëntor 2016, Komisioni Evrop...