Janë lansuar 123 Konsultime Publike përmes Platformës Online

28.08.2017


Që nga lansimi i Platformës Online për Konsultime Publike në shkurt të vitit 2017, janë publikuar gjithsej 123 konsultime publike nga ministritë dhe zyrat e Kryeministrit.

Deri në fund të muajit Gusht 2017 janë publikuar gjithsej 59 udhëzime administrative, 35 rregullore, 18 ligje, 8 koncept dokumente dhe 3 plane veprimi.

Më poshtë po ju paraqesim statistikat e konsultimeve të kryera nga ministritë:

Ministria e Punëve të Brendshme-18

Ministria e Infrastrukturës-24

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor-19

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-14

Ministria e Zhvillimit Ekonomik-7

Zyra e Kryeministrit-7

Ministria e Administratës Publike-6

Ministria e Financave-6

Ministria e Forcave të Sigurisë së Kosovës-5

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal-5

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale-8

Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit-1

Ministria e Shëndetësisë-1

Ministria e Integrimit Evropian-1

Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë-1

Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural-0

Ministria për Komunitete dhe Kthim-0

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë-0

Ministria e Drejtësisë - 0

Ministria e Diasporës - 0

Ministria e Punëve të Jashtme – 0

 

Lajmet tjera


Sesion Pune me Koordinatorët e Konsultimeve Publike

04.06.2017

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në linjë të zbatimit t...

Lansohet Platforma Online për Konsultim me Publikun

24.02.2017

Prishtinë-22.02.2017


Nën patronatin e Zyrës së K...

Raporti për Kosovë 2016 i Komisionit Europian rreth zhvillimit të shoqërisë civile

10.11.2016

Bruksel, Prishtinë – 10 nëntor 2016 / Më 9 nëntor 2016, Komisioni Evrop...