Konsultim Publik - Korniza Afatmesme Buxhetore për vitet 2025-2027

Të enjten me datë 20.06.2024, duke filluar nga ora 14:00, në Sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës do të mbahet konsultimi publik për Kornizën Afatmesme Buxhetore për vitet 2025-2027. Me këtë rast ftohen të gjithë qytetarët, grupet e interesit dhe palët e tjera të interesuara që të marrin pjesë në këtë konsultim publik.


Data e fillimit: 11.06.2024


Data e përfundimit: 20.06.2024


Nazmi Jashari

nazmi.jashari@rks-gov.net