UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR PËRCAKTIMIN E MËNYRËS SË PËRZGJEDHJES SË SHFRYTËZUESVE DHE FORMËS, PËRMBAJTJES SË KONTRATËS TË SHFRYTËZIMIT PËR PARQET INDUSTRIALE DHE TEKNOLOGJIKE

Më këtë Udhëzim Administrativ përcaktohet mënyra e përzgjedhjes së shfrytëzuesve të parkut industrial dhe teknologjik, formën dhe përmbajtjen e kontratës së shfrytëzimit për Parqet Industriale dhe Teknologjike.


Data e fillimit: 27.05.2024


Data e përfundimit: 14.06.2024


agim.isufi@rks-gov.net

agim.isufi@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja