Strategjia për Zhvillimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor (IKIH) në Republikën e Kosovës

Krijimi i vlerës bazuar në informacionin hapësinor është i rëndësishëm, por këtu ka ende një potencial të madh të papërdorur. Nevojat dhe kërkesat ndryshojnë me kalimin e kohës. Zhvillimi i teknologjisë do të ofrojë gjithashtu mundësi dhe aplikime të reja. Në disa fusha, lindin nevoja të reja për të dhëna të ndryshme nga ato që janë përdorur tradicionalisht. Në fusha të tjera, mund të kërkohen të dhëna me një shkallë edhe më të lartë detajesh për të realizuar detyrat ose për të ofruar shërbimet.


Data e fillimit: 13.05.2024


Data e përfundimit: 03.06.2024


Qazim Sinani

Qazim.Sinani@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja