PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr… / 2024 PËR PLOTËSIM DHE NDRYSHIM TË UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (Shëndetësi) Nr. 05 / 2023 VËREJTJET E KOMBINUARA

Qëllimi i këtij udhëzimi është ndryshimi dhe plotësimi i Udhëzimit Administrativ (Shëndetësi) Nr.05 / 2023 për Vërejtjet e kombinuara.


Data e fillimit: 03.04.2024


Data e përfundimit: 23.04.2024


Faik Hoti

Faik.Hoti@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja