PROJEKTLIGJI PËR BANIM SOCIAL DHE TË PËRBALLUESHËM

Ky ligji ka për qëllim krijimin e programeve të banimit për të gjithë, përmes përcaktimit të rregullave, procedurave të planifikimit, administrimit, zbatimit dhe shpërndarjen së programeve, si dhe përcaktimin e kritereve të pranueshmërisë dhe mundësive të përfitimit nga programet e banimit për familjet dhe individët në nevojë


Data e fillimit: 28.03.2024


Data e përfundimit: 18.04.2024


Raporti Final

Ky ligji ka për qëllim krijimin e programeve të banimit për të gjithë, përmes përcaktimit të rregullave, procedurave të planifikimit, administrimit, zbatimit dhe shpërndarjen së programeve, si dhe përcaktimin e kritereve të pranueshmërisë dhe mundësive të përfitimit nga programet e banimit për familjet dhe individët në nevojë.

24.05.2022
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

24.05.2022
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Merita Dalipi

Merita.Dalipi@rks-gov.net