Projekt Udhëzimi Administrativ Nr. Xx/2023 Për Proceduren Dhe Shqiptimin E Masave Disiplinore Për Personelin E Shkk-Së

Dokument Konsultimi Për Udhëzimin Administrativ MD-Nr.../2023 Për Proceduren Dhe Shqiptimin E Masave Disiplinore Për Personelin E Shkk-Së


Data e fillimit: 21.11.2023


Data e përfundimit: 11.12.2023


Visar Morina

visar.m.morina@rks-gov.net