PROJEKTLIGJ PËR SPORT

Qëllimi i këtij ligji është organizimi dhe zhvillimi i sportit dhe aktivitetit fizik në Republikën e Kosovës, në një ambient të sigurt, i cili promovon shëndetin dhe mirëqenien e sportistëve dhe njerëzve në përgjithësi.


Data e fillimit: 18.09.2023


Data e përfundimit: 06.10.2023


Jehona Bashota

jehona.bashota@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja