PROJEKTLIGJ PËR FONDIN SOVRAN TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Ky ligj ka për qëllim të themelojë Fondin Sovran të Republikës së Kosovës si instituci-on investiv dhe zhvillimor, të përcaktojë sta-tusin, funksionet dhe qeverisjen e Fondit, si dhe të rregullojë menaxhimin e aseteve, inves-timet dhe financimin e Fondit.


Data e fillimit: 13.03.2023


Data e përfundimit: 02.04.2023


Arben Krasniqi

zkm.skq@rks-gov.net


Kontributet

Fanol Kurteshi | Qytetar

17.03.2023 16:43:59

Fillimisht ju falënderoj që po punoni për krijimin e fondit sovran!

 
 

Personi kontaktues

Fanol Kurteshi | fanolkurteshi@gmail.com