PLANI STRATEGJIK PËR REZISTENCËN ANTIMIKROBIKE 2019-2021

Plani strategjik për rezistencën antimikrobike ka për qëllim të vendosë kornizat e masave dhe intervenimeve për ta kufizuar shfaqjen dhe përhapjen e rezistencës ndaj antimikrobikëve në vendin tonë. Përmes këtij plani Kosova i bashkohet vendeve evropiane në përpjekjet e parandalimit dhe kontrollit të rezistencës antimikrobike.


Data e fillimit: 03.10.2018


Data e përfundimit: 23.10.2018


Raporti Final

RAPORT NGA PROCESI I KONSULTIMIT PËR PLANIN STRATEGJIK PËR REZISTENCË ANTIMIKROBIKE

21.11.2018
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

21.11.2018
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Adelina Lenjani

adelina.lenjani@rks-gov.net