Plani për Menaxhim të Pellgjeve Lumore “IBËR, MORAVA E BINÇËS DHE LEPENC

Hartimi i planeve menaxhuese per pellgjet ujore te lumenjeve Iber, morava e binqes dhe lepenc sherbejne per administrimin dhe menaxhimin sa me te mire te resurseve ujore.


Data e fillimit: 27.04.2022


Data e përfundimit: 27.04.2023


Manduha Gojani

Manduha.Gojani@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja