PROJEKTLIGJI PËR TEKSTET SHKOLLORE, MJETET DHE MATERIALET MËSIMORE, LEKTYRËN SHKOLLORE DHE DOKUMENTACIONIN PEDAGOGJIK NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR

Përcaktimin e normave dhe koncepteve themelore për zhvillimin e teksteve shkollore, mjeteve mësimore, lektyrës shkollore dhe të dokumentacionit pedagogjik në nivelin parauniversitar


Data e fillimit: 16.01.2019


Data e përfundimit: 05.02.2019

Dokumentacioni

Dokumentacioni shtesë


Ferit Idrizi

Ferit.Idrizi@rks-gov.net