Njoftim Publik lidhur me organizimin e konsultimit publik me qytetarë për Draft- planin për energji dhe klime

Ky dokument do të jetë në konsultim publik nga data 7.9.2023, deri më 7.10.2023, ndërsa konsultimi publik me qytetarë do të mbahet më 18.9.2023, në sallën e Kuvendit Komunal, me fillim në orën 14:00.


Data e fillimit: 07.09.2023


Data e përfundimit: 07.10.2023


Blerta Gashi

Blerta.Gashi@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja