RREGULLORE PËR TAKSA, NGARKESA DHE GJOBA KOMUNALE PËR VITIN 2024

RREGULLORE PËR TAKSA, NGARKESA DHE GJOBA KOMUNALE PËR VITIN 2024


Data e fillimit: 19.09.2023


Data e përfundimit: 20.10.2023


Artan Paçarizi

artan.pacarizi@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja