Njoftim për organizimin e konsultimit publik për Qarkoren e Pare Buxhetore dhe KAB-in, konsultimi publik organizohet nga kryetari i Komunës, Shaqir Totaj

Për të gjithë qytetarët e Komunës së Prizrenit, grupet e interesit dhe palët tjera të interesuara se për organizimin për Qarkoren e Parë Buxhetore 2024/01 dhe Kornizën Afatmesme Buxhetore (KAB) Ky dokument do të jetë në konsultim publik nga 06.06.2023 deri me datën: 14.06.2023, ndërsa konsultimi publik me qytetarë do të mbahet me 14.06.2023, në sallën mbledhjeve të Kuvendit Komunal (Shtëpia e Bardhë) me fillim në ora 10:00. Ky konsultim organizohet nga Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj.


Data e fillimit: 06.06.2023


Data e përfundimit: 14.06.2023


Raporti Final

Raporti me të gjitha shënimet, duke u nisur nga publikimet në webfaqe, platëformë të konsultimeve publike si dhe në rrejtin social facebook që e përdor komuna e Prizrenit. Në këtë rapor janë të pëfshira edhe komentet dhe përgjigjet në komente të qytetarëve.

20.06.2023
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

20.06.2023
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Haziz Krasniqi

Haziz.Krasniqi@rks-gov.net