Draft- Plani i Veprimit 2023-2025 i Strategjisë për Zhvillim Rajonal 2020-2030

Ky Plan i Veprimit ka për qëllim Koordinimin e politikave për zhvillim rajonal, zhvillimin rajonal të balancuar dhe rajone të afta për konkurrencë ndër rajonale si dhe zhvillimin e qëndrueshëm rajonal bazuar në resurse natyrore, ekonomike, kulturore dhe humane.


Data e fillimit: 25.01.2023


Data e përfundimit: 14.02.2023


Erlina Llabjani

erlina.llabjani@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja