KONCEPT DOKUMENTI PËR SPORT

Sporti luan një rol jetik, jo vetëm në shëndetin dhe kondicionin individual, por edhe në formësimin e shoqërisë në përgjithësi. Mund të përmirësojë mirëqenien e përgjithshme dhe të ndihmojë në tejkalimin e çështjeve më të gjera shoqërore si racizmi, përjashtimi social dhe pabarazia gjinore. Më e rëndësishmja, sporti ofron përfitime të rëndësishme në të gjithë vendin dhe është një mjet i rëndësishëm për marrëdhëniet e jashtme përmes diplomacisë si një shtytës kyç i politikave në forcimin e marrëdhënieve ndërkombëtare duke marrë gjithashtu në konsideratë çështje të tilla si arsimi, ekonomia, kultura, shëndeti dhe punësimi.


Data e fillimit: 22.11.2022


Data e përfundimit: 12.12.2022


Raporti Final

Sporti luan një rol jetik, jo vetëm në shëndetin dhe kondicionin individual, por edhe në formësimin e shoqërisë në përgjithësi. Mund të përmirësojë mirëqenien e përgjithshme dhe të ndihmojë në tejkalimin e çështjeve më të gjera shoqërore si racizmi, përjashtimi social dhe pabarazia gjinore. Më e rëndësishmja, sporti ofron përfitime të rëndësishme në të gjithë vendin dhe është një mjet i rëndësishëm për marrëdhëniet e jashtme përmes diplomacisë si një shtytës kyç i politikave në forcimin e marrëdhënieve ndërkombëtare duke marrë gjithashtu në konsideratë çështje të tilla si arsimi, ekonomia, kultura, shëndeti dhe punësimi.

06.03.2023
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

06.03.2023
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Fidan Shatri

fidan.shatri@rks-gov.net