UDHËZIM ADMINISTRATIV( MASHTI) NR.______/2022 PËR DOKUMENTACIONIN SHKOLLOR NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR

Ky Udhëzim administrativ përcakton dokumentacionin shkollor për arsimin parauniversitar, përmbajtjen dhe formën e tyre, plotësimin, ruajtjen, gjuhët dhe përgjegjësitë e përdorimit.


Data e fillimit: 21.09.2022


Data e përfundimit: 11.10.2022


Arian Mustafa

arian.mustafa@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja