Plani Komunal për Menaxhim të Mbeturinave

Ky dokument do të jetë në konsultim publik nga 11.8.2022 deri me datën: 11.9.2022, ndërsa konsultimi publik me qytetarë do të mbahet me 25.8.2022, në sallën e mbledhjeve të Kuvendit Komunal të Rahovecit e cila gjendet në objektin e ri të administratës komunale, me fillim në ora 10:00.


Data e fillimit: 11.08.2022


Data e përfundimit: 11.09.2022


Blerta Gashi

blerta.gashi@rks-gov.net