Orari i degjimeve publike për projekt buxhetin e Komunës së Malishevës për vitin 2023

Orari i degjimeve publike për projekt buxhetin e Komunës së Malishevës për vitin 2023


Data e fillimit: 09.08.2022


Data e përfundimit: 12.08.2022

Dokumentacioni

Dokumentacioni shtesë


Artan Paçarizi

artan.pacarizi@rks-gov.net