DISKUTIM PUBLIK PËR GJASHTË MUJORIN E PARË TË PUNËS SË EKZEKUTIVIT PËR VITIN 2022

Puna e Kryetarit të Kommunes ne gjashte mujorin e pare te vitit 2022.


Data e fillimit: 21.06.2022


Data e përfundimit: 08.07.2022

Dokumentacioni

Dokumentacioni shtesë


Valdete Berisha-Murina

valdete.r.berisha@rks-gov.net