Takim publik me qytetaret

Takimin e pare publik me qytetaret për punën e tij gjashtëmujore.


Data e fillimit: 26.05.2022


Data e përfundimit: 17.06.2022

Dokumentacioni

Dokumentacioni shtesë


Liridon Jetishi

liridon.jetishi@rks-gov.net