Njoftim për Konsultim Publik per Hartat Zonale të Komunës së Pejës

Njoftim për Konsultim Publik per Hartat Zonale të Komunës së Pejës 2022-2030


Data e fillimit: 19.05.2022


Data e përfundimit: 17.06.2022


Arianit Demaj

Arianit.demaj@rks-gov.net