Programi Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (PKZMSA) 2022 – 2022

PROGRAMIN KOMBËTAR PËR ZBATIMIN E MARRËVESHJES SË STABILIZIM-ASOCIIMIT (PKZMSA) 2022 – 2026


Data e fillimit: 14.01.2022


Data e përfundimit: 04.02.2022


Albima Tafilaj Spahiu

albina.tafilaj@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja