PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. XXX 2022 PËRCAKTIMI I LISTËS DHE LLOJET E PAJISJEVE NDIHMËSE QË OFROHEN FALAS PËR PERSONAT PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK, QË SHËRBEJNË PËR LËVIZJE, PARANDALIM DHE ASISTIM

Ky Udhëzim Administrativ ka për qellim përcaktimin e listës, llojet dhe kriteret për ofrimin e pajisjeve ndihmëse falas që shërbejnë për lëvizje, parandalim dhe asistim për personat paraplegjik, tetraplegjik dhe institucionin përgjegjës për dhënien e këtyre pajisjeve.


Data e fillimit: 11.01.2022


Data e përfundimit: 31.01.2022


Muse.Shigjeqi

Muse.Shigjeqi@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja