PROJEKT RREGULLORE (MMPHI) No. ______2021 PËR RENDIN E BRENDSHËM TË PARQEVE TË NATYRËS DHE MONUMENTEVE TË NATYRËS ME RENDËSI TË VEÇANTË

Me këtë Rregullore përcaktohet mbrojtja, ruajtja, përparimi, promovimi dhe shfrytëzimi i parqeve të natyrës dhe monumenteve të natyrës me rendësi të veçantë si dhe përcaktohen masat për mos respektim të dispozitave të kësaj Rregullore.


Data e fillimit: 13.10.2021


Data e përfundimit: 04.11.2021


Ganimete Krasniqi

Ganimete.F.Krasniqi@rks-gov.net