UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 00/2021 PËR PROCEDURAT EPAJISJES ME LETËRNJOFTIM

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen llojet e aplikimeve dhe procedurat për pajisje me letërnjoftim të Republikës së Kosovës.


Data e fillimit: 12.07.2021


Data e përfundimit: 02.08.2021


Safete Bilalli

safete.bilalli@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja