PROJEKTLIGJI PËR MARKAT TREGTARE

Me këtë ligj përcaktohen kushtet dhe procedurat për regjistrimin e markave tregtare, të drejtat që rrjedhin nga regjistrimi dhe zbatimi i këtyre të drejtave


Data e fillimit: 14.05.2021


Data e përfundimit: 04.06.2021


bashkim.navakazi@rks-gov.net

bashkim.navakazi@rks-gov.net