PROJEKTLIGJI NR. __/_____PËR KRIJIMIN E INFRASTRUKTURËS KOMBËTARE TË INFORMACIONIT HAPËSINOR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

Me këtë ligj përcaktohen rregullat e përgjithshme për krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor (IKIH) në Republikën e Kosovës, për jetësim të politikave hapësinore, mjedisore dhe aktiviteteve të cilat mund të kenë ndikim në to


Data e fillimit: 04.09.2020


Data e përfundimit: 25.09.2020


Bashkim Shaqiri

Bashkim.Shaqiri@rks-gov.net