PROJEKT RREGULLORE (MTI) NR. XX/2020 PËR KËSHILLIN E METROLOGJISË

Me këtë Rregullore përcaktohet mënyra e themelimit e Këshillit të Metrologjisë, fushëveprimi, përzgjedhja dhe caktimi i anëtarëve të saj, të cilët do të funksionojnë në kuadër te Agjencisë së Metrologjisë së Kosovës, në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë.


Data e fillimit: 19.06.2020


Data e përfundimit: 13.07.2020


Agron Shurdhani

Agron.Shurdhani@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja