UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR PROCEDURËN E EMËRIMIT TË NËNKRYETARËVE NË KOMUNA

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është rregullimi i procedurës së emërimit, përgjegjësive dhe shkarkimit të nënkryetarëve të komunave.


Data e fillimit: 22.05.2020


Data e përfundimit: 15.06.2020


Jeton Qela

jeton.qela@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja