PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) Nr. 00/2020 PËR PËRDORIMIN E NJËSIVE MATËSE LIGJORE

Me këtë Udhëzim Administrativ rregullohet përdorimi i njësive matëse ligjore në Republikën e Kosovës, emërtimi, simboli dhe mënyra e përdorimit të tyre.


Data e fillimit: 04.02.2020


Data e përfundimit: 21.04.2020


isa.elshani@rks-gov.net

isa.elshani@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja