PROJEKT RREGULLORE (MM) NR. XX/2019 PËR NDËRPRERJEN SHËRBIMIT NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS

Kjo rregullore ka për qëllim përcaktimin e procedurave dhe përgjegjësive lidhur me ndërprerjen e shërbimit të pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK).


Data e fillimit: 29.11.2019


Data e përfundimit: 19.12.2019


Fatlum Demiri

fatlum.s.demiri@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja