Projekt Ligji per Diasporen

Ky ligj ka për qëllim krijimin dhe rregullimin e raporteve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe pjesëtarëve të diasporës, përcaktimin e statusit të pjesëtarëve të diasporës, mbrojtjen ose përkujdesjen për të drejtat sociale, politike, kulturore, ekonomike dhe të interesave të tjera të diasporës.


Data e fillimit: 26.09.2018


Data e përfundimit: 08.11.2018

Dokumentacioni

Dokumentacioni shtesë


Raporti Final

Raporti final

28.02.2019
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

28.02.2019
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Ejup Kamberaj

ejup.kamberaj@rks-gov.net


Kontributet

Xhevdet Haidacher-Mula | Qytetar

27.10.2018 19:25:41

Drafti e redukton komitetin e diaspores shqipetare ne qenje kulturore dhe ekonomike.
 
 Drafti nuk parasheh participim e shqipetareve te diaspores ne jeten politike; pra shqipetaret ne diaspore ne baze te ketij Drafti jan ambassador te mire te kultures shqipetare dhe eventualisht investor potencial. Kjo eshte e tera sipas draftit. Si i till, ky Draf eshte diskriminues.
 
Kontributi i Diaspores per lirin e Kosoves eshte i pakontesturshem. Zeri i Diaspores duhet te degjohet direkt ne organet vendimmarrese te Kosoves. Pjesmarrje e tyre ne zgjedhjet ne nivel kombetar duhet te rregullohet ne kete projektligje, spsh mundesi per votim ne perfaqsite diplomatike te Kosoves. Perfaqsia e tyre direkte politike do ta pasuronte jeten politike ne Kosove. Ajo do ta sjellte nje kendveshtrim tjeter perendimor ne jeten politike ne Kosove.
 
 

Personi kontaktues

Xhevdet Haidacher-Mula | xh.haidacher@me.com

Bashkim Neziri | Qytetar

11.10.2018 23:10:50

Si ide e mire nese merren parasysh

Personi kontaktues

Bashkim Neziri | bashkimi_gj@hotmail.com