PROJKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR KRITERET PËRZGJEDHËSE DHE PRIORITETIZIMIN E PROJEKTEVE KAPITALE

PROJKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR KRITERET PËRZGJEDHËSE DHE PRIORITETIZIMIN E PROJEKTEVE KAPITALE


Data e fillimit: 11.01.2019


Data e përfundimit: 31.01.2019


Jeton Kryeziu

Jeton.Sh.Kryeziu@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja