PROJEKTLIGJI PËR TURIZMIN

Me ketë ligj përcaktohen parimet, standardet dhe rregullat bazë për zhvillimin dhe promovimin e turizmit të qëndrueshëm në Republikën e Kosovës


Data e fillimit: 05.12.2018


Data e përfundimit: 25.12.2018


lumturije.geci@rks-gov.net

lumturije.geci@rks-gov.net