PROJEKTLIGJI PËR PENSIONET E ZYRTARËVE POLICOR TË POLICISË SË KOSOVËS DHE PUNONJËSIT E INSPEKTORATIT POLICOR TË KOSOVËS ME AUTORIZIME POLICORE

Ky ligj përcakton njohjen e së drejtës në pension për zyrtarët policor të Policisë së Kosovës dhe punonjësit e Inspektoratit Policor të Kosovës me autorizime policore, familjarët e tyre, si dhe kriteret dhe të drejtën për pensionim.


Data e fillimit: 16.08.2018


Data e përfundimit: 07.09.2018


Mergim Himaj

mergim.himaj@rks-gov.net