Plani Vjetor i Punës së Qeverisë

Plani Vjetor i Punës së Qeverisë (PVPQ) është dokumenti kryesor i zbatimit të politikave të Qeverisë i cili përcakton objektivat prioritare që do të udhëheqin punën e institucioneve qeveritare dhe aktivitetet konkrete, të cilat do të zbatohen për arritjen e prioriteteve afatmesme të Qeverisë.


Data e fillimit: 07.12.2017


Data e përfundimit: 27.12.2017


Mirlinda Lushtaku

mirlinda.lushtaku@rks-gov.net